• Poczta e-mail biuro@telwer.pl
  • Kontakt telefoniczny +48 24 366 92 35
  • Kontakt telefoniczny +48 604 931 184
  • Kontakt telefoniczny +48 531 407 273
Telwer

Wpisy

Informacja dotycząca COVID-19

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju i na świecie informujemy, że firma TELWER w celu ograniczenia ryzyka związanego z pojawieniem się wirusa COVID-19 (koronawirusa) podjęła działania zawarte w Zaleceniach dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Wszystkie zawarte w zaleceniach Ministerstwa działania firma Telwer wprowadziła jeszcze przed ukazaniem się ich na stronie internetowej urzędu.

Na chwilę obecną potwierdzamy:

  • bieżące monitorowanie zakupów oraz realizowanego planu działań na potrzeby naszych Klientów,
  • bieżące monitorowanie możliwości techniczno-realizacyjnych naszych Podwykonawców i Poddostawców.

Do odwołania zawieszamy rekrutację pracowników. Zapraszamy zainteresowanych współpracą z nami do przesyłania swoich aplikacji drogą e-mail. Na bieżąco będziemy się z nimi zapoznawać celem przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i jej odbycia w najszybszym możliwym terminie.

Mając nadzieję na szybki powrót do „normalnego” funkcjonowania, zgodnie z łacińską maksymą Qui desiderat pacem, praeparet bellum (Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny) podejmujemy wszelkie działania, aby jak najlepiej zabezpieczyć Klientów i naszych Pracowników.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia
Maciej Weresiński, Dariusz Kosowski
Właściciele Telwer S.C.