TELWER Spółka Cywilna

Telwer to firma o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku usług projektowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego, gwarantująca wysoką jakość i profesjonalność usług inżynierskich w szerokim zakresie.

Wysokiej jakości, kompleksowe usługi projektowe i inżynierskie w wielu branżach.

Ważne daty

1999

Rok założenia


2006

Rozszerzenie działalności

Wejście na rynek usług projektowych dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.

2014 maj

Zmiana formy własności

TELWER Spółka Cywilna Maciej Weresiński, Dariusz Kosowski.

2018 sierpień

Nowa siedziba

Otwarcie nowej siedziby firmy przy ulicy Dobrzyńskiej 17 w Płocku.