Wykaz głównych opracowań projektowych z ostatnich 4 lat (2016-2019)

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

Koncepcja Programowo Przestrzenna i Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

Dokumentacja rurociągów podległych pod ZDT na instalacji Olefin II.

Dokumentacja wymiany orurowania sieci ppoż. zraszającej zbiorniki

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

Dokumentacja realizowana w ramach zadania.

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski

Kompleksowa dokumentacja:

 • projekt budowlany
 • projekty wykonawcze
 • nadzór autorski