Wykaz głównych opracowań projektowych z ostatnich 4 lat (2020-2023)

Odtworzenie majątku produkcyjnego instalacji Fenolu i Acetonu umożliwiające pracę instalacji do 2023r.

Wymiana układów regulacji zabudowanych na instalacji Blok Olefin

Modernizacja systemu NRB (DCS) układu elektroenergetycznego

Wymiana rurociągów technologicznych Etylenowego i Propylenowego Obiegu Zimna oraz rurociągów eksploatowanych w ujemnych temperaturach na instalacji Wytwórni Olefin

Zmiany w systemach blokad na instalacji Utylizacji Siarkowodoru

Optymalizacja gospodarki parowej Bloku Paliwowego

Modernizacja rurociągów węzła NGB instalacji Ekstrakcji na Bloku Aromatów

System sterowania napędami elektrycznymi zasuw technologicznych

Wymiana chłodnic na węźle Przygotowania Wsadu do Alkilacji

Remont kolektora zrzutów kwaśnych razem z odejściami na instalacji Alkilacji HF

Poprawa wydajności stripera FKK II dzięki zastosowaniu technologii AF Packing

Poprawa sprawności kondensacji oparów kolumny na instalacji DRW

Dostosowanie mocy przerobowej instalacji Izomeryzacji powyżej 100% obciążenia projektowego

Remont rurociągów technologicznych na instalacji Alkilacji HF

KPP, ZZK Zabudowa separatora na gazie poregeneracyjnym z instalacji Metatezy

Wymiana zaworów blokadowych na zasilaniu gazem pilotów i palników pieca H701-HOG

Modernizacja rurociągów magistralnych na instalacji Reformingu VI i Izomeryzacji