Szanowni Klienci/ Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016r.) zwanego dalej RODO informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest TELWER Spółka Cywilna. W sprawie przetwarzania swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem ul. Dobrzyńska 17, 09-400 Płock, nr tel. 24 3669235.

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych, podstawą prawną będzie także odpowiedni przepis prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat dla celów rozliczeń finansowo-księgowych oraz przez czas niezbędny do realizacji zamówienia/ umowy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. W przypadku skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z TELWER Spółka Cywilna na adres wskazany powyżej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Ponadto mają Państwo możliwość złożenia sprzeciwu do organu nadrzędnego zajmującego się ochroną danych osobowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych.