Oferowane usługi

Nasi specjaliści tworzą jeden, doskonale rozumiejący się i wszechstronnie wyszkolony zespół. Dla potrzeb konkretnych zadań jesteśmy w stanie elastycznie zwiększyć obszar działalności zgodnie z wymaganiami Klienta.

Kompleksowe usługi projektowe i inżynierskie:

 • Koncepcje Programowo Przestrzenne ze Zbiorczymi Zestawieniami Kosztów;
 • Projekty Budowlane;
 • Projekty Wykonawcze;
 • Analizy HAZOP;
 • Analizy SIL;
 • Analizy Ryzyka Pożaru / Wybuchu;
 • Klasyfikacje stref zagrożonych wybuchem;
 • Dokumenty Ex;
 • Instrukcje technologiczne, BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
 • Schematy P&ID, PFD;
 • Nadzory autorskie;
 • Kierowanie projektami (Inwestor Zastępczy);
 • Dostawy specjalistycznych urządzeń i aparatów (Procurement);

W następujących branżach:

 

Chemiczna

Technologiczno – Procesowa

 

AKPiA

Aparatura Kontrolno Pomiarowej i Automatyka

 

Mechaniczna

Aparaty, orurowanie, maszyny wirujące

 

Energetyczna

Energetyczna i Elektryczna

 

Architektoniczna

Architektoniczno Budowlano Konstrukcyjna

 

Sanitarna

Wewnątrz i na zewnątrz budynków

 

P. poż.

Systemy przeciwpożarowe

 

Telekomunikacyjna

i teletechniczna